Praktisk info

Konsultation
Konsultation foregår kun efter aftale.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 09.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00. Vi er 2 faste læger. Vi arbejder ikke begge hver dag, men efter et fast rulleskema:

Anne-Birgitte Tougård  og Viola Knudsen har skiftevis fri hver onsdag eller fredag.

Torsdage er der aftenkonsultation i tidsrummet 16.00 – 17.00.

Akutkonsultation: Ved akut opstået sygdom møder man op i lægehuset alle hverdage mellem kl. 11.30 og 12.00 uden forudgående aftale.

Praksis deltager i uddannelsen af læger til almen praksis:

Lise Fensby startede op i Lægehuset den 01.08.2018. Hun er praksis-reservelæge, og skal være her frem til 31. juli 2019.

Bjarne Nygaard er speciallæge i almen medicin. Hun er startet op i Lægehuset den 01.01.2019 som fast vikar på ubestemt tid. Bjarne er i huset mandag og onsdag.

Vi er begge godkendte tutorlæger, dvs. vi varetager på skift undervisning og supervision af uddannelseslægerne i henhold til den plan, som er udarbejdet af Region Midtjylland mhp., at de unge læger får den bedste uddannelse til deres fremtidige virke, hvad enten det bliver i almen praksis eller i et andet speciale.

Uddannelseslægerne deltager i det kliniske arbejde under supervision af de faste læger. Det kan medføre, at vi fra tid til anden kan blive bedt om at ‘se med’ hos uddannelseslægerne, så bær over med, at vi kan blive forstyrret.

Når du er tilmeldt som patient i lægehuset, er du i princippet tilmeldt alle læger, men du kan frit selv bestemme, hvem du vil behandles af. Der kan dog være længere ventetid, hvis du i en akut situation ønsker behandling af en bestemt læge.

Telefonkonsultation
Telefonkonsultationen er dagligt mellem 8.00 – 8.50. Her sidder lægerne ved telefonen.

Telefonkonsultation er beregnet til afgivelse af svar på prøver, kortere vejledninger om ændringer i sygdomstilstande samt aftaler om kontrol.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter klokken 9.00 eller via hjemmesiden.

Tidsbestilling og receptfornyelse
Sekretæren træffes hver dag fra kl. 09.00, og kan kontaktes frem til kl. 12, dog er telefonen lukket mellem kl. 10 – 10.30.
I de lukkede tidsrum og efter kl. 12 vil telefonsvareren oplyse et telefonnummer til evt. akut opstået behov for lægehjælp.

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet “Selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen.

Du kan for eksempel sende en e-mail med henblik på at få prøvesvar pr. e-mail i stedet for at ringe til klinikken.

OBS: DET SKAL BEMÆRKES, AT DU IKKE SELV KAN BESTILLE TID TIL UDFÆRDIGELSE AF ATTESTER. HER ER DU NØDT TIL AT RINGE TIL KLINIKKEN (TLF.: 86 65 24 44).

Lægevagten
På hverdage efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage, Grundlovsdag samt juleaftens- og nytårsaftensdag ydes lægehjælp af Lægevagten i Viborg.

Lægevagten kontaktes på tlf. 70 11 31 31.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.

 • Nyt 

  Det er med stor glæde vi kan oplyse at vi har ansat  sygeplejerske Pernille Vendelev Sørensen i Lægehuset pr. 1/6-2019.

  Sommerferie:

  Læge Anne Birgitte Tougård holder ferie i uge 28+29+30.

  Læge Viola Knudsen holder ferie i uge 31+32+33.

  Læge Bjarne Nygård holder ferie i uge 30+31+32.

  Læge Lise Fensby holder ferie i uge 28+29+30.

  Bioanalytiker  Birgitte Struckmann holder ferie i uge 27+28, samt 34+35.

  Sygeplejerske Lone Kastbjerg holder ferie i uge 30.

  Sygeplejersker Pernille Vendelev Sørensen holder ferie i uge 29.

  RESERVELÆGER:
  Den 1. august 2018 startede reservelæge Lise Fensby
  op i Lægehuset. Det var meningen at hun blot skulle være her i 1/2 år, men til vores store glæde fortsætter hun (i en intro-stilling) frem til den 31. juli 2019.

  LUKKET FOR TILGANG:
  LÆGEHUSET HAR PR. 10.05.17 LUKKET FOR TILGANG AF NYE PATIENTER.

   

  TELEFONTID I LÆGEHUSET:
  Telefonen åben for tidsbestilling, receptfornyelse mm på alle hverdage kl. 09.00 – 10.00 og igen fra kl. 10.30 – 12.00. Lægen træffes telefonisk kl. 08.00 – 08.50.

  BLODPRØVER: Pr. 1. juli 2016 har Region Midtjylland besluttet, at blodprøver bestilt af sygehuset, SKAL tages på sygehuset. Alle regionens sygehuse kan benyttes. Der kan bestilles tid på Laboratoriet, Viborg Regionshospital, mandag til fredag i tidsrummet 10 – 12 på tlf.: 78 44 34 20. Alternativt kan der bookes tid via internettet på: www.kbabooking.dk

   

   

 •